نظرسنجی

تداوم تنش میان مسلمانان و غرب

♦ مؤسسه افکارسنجی پیو | پنجشنبه, ۲۹م دی, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

نگرانی‌های مشترک درباره افراط‌گرایی اسلامی
ترجمه: سیاوش صفوی
روابط میان غرب و کشورهای اسلامی کماکان از سوی این جوامع منفی ارزیابی می‌شود و در هر سوی این روابط کلیشه‌های منفی بسیاری به طرف دیگر نسبت داده می‌شود. بسیاری در غرب مسلمانان را به خشونت و تندروی می‌شناسند، در حالی که عده معدودی آنان را اهل مدارا و در قبال زنان دارای رفتاری شایسته می‌دانند. در مقابل، مسلمانان خاور میانه نیز غربی‌ها را خودخواه، بی اخلاق و طماع و همچنین خشن و تندرو می‌خوانند.

(نمودار. اکثریت وضعیت روابط میان مسلمانان و غربی‌ها را بد ارزیابی می کنند)

با این حال، آخرین نظر سنجی (پیو گلوبال اتیتودز) از تغییر ملایمی در آمریکا و اروپا در مقایسه با ۵ سال پیش خبر می‌دهد. درصد بالاتری از جوامع غربی در مقایسه با ۲۰۰۶ روابط میان خود و مسلمانان را عموما خوب تعریف می‌کنند.
اما برخلاف غرب، مسلمانان کشورهای با اکثریت مسلمان به همان میزان پنج سال پیش این رابطه را بد توصیف می‌کنند؛ و همانند گذشته، در مقایسه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، مسلمانان نظر نامساعد قوی‌تری درباره طرف مقابل دارند.
مسلمانان و غربی‌ها اغلب به دلایل مشکلات موجود در روابط می‌پردازند و اینکه در موارد کلیدی کدام سمت محق‌تر است. اکثریت مسلمانانی که در خاورمیانه و نقاط دیگر معتقدند روابط با غرب در شرایط بدی قرار دارد غرب را مقصر این موضوع می‌دانند.
غربی‌ها و مسلمانان بر سر این نکته که کشورهای مسلمان باید از نظر اقتصادی پویاتر از حال حاضر باشند، اتفاق نظر دارند. اما آنان مشکل را کاملا متفاوت از یکدیگر می‌سنجند. جوامع مسلمان حساس می کنند که غرب به آنها ظلم می‌کند و سیاست‌های غربی را در عدم کامیابی خود مقصر می‌دانند. نظرسنجی جوامع مسلمان نشان می‌دهد که ۵۳% بر این عقیده‌اند که آمریکا و سیا‌ست‌های غربی یکی از دو دلیل اصلیِ ثروتمندتر نبودن کشورهای اسلامی است.

(نمودار، چرا کشورهای مسلمان از نظر اقتصادی پیشرفت کمی دارند؟)

در مقابل، تنها عده قلیلی از آمریکاییان و اروپاییان بر این باورند که چالش‌های اقتصادی کشورهای مسلمان ناشی از سیاست‌های غربی است. و اگرچه تعداد غربی‌هایی که بنیادگرایی اسلامی را یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشورهای اسلامی می‌دانند کاهش یافته است، این عدد کماکان بسیار بالاتر از مسلمانانی است که همین نظر را دارند.
با این حال، حتی در این بخش هم اتفاق نظری وجود دارد. مسلمانان و غربیها هر دو دولت‌های فاسد و تحصیلات ناکافی در کشورهای مسلمان را حداقل تا بخشی مسئول این عدم‌پیشرفت اقتصادی می‌دانند. و شاید در نتیجه بهار عربی، مردم در تعدادی از کشورهای غربی و مسلمان بیشتر از ۵ سال قبل ریشه‌ی کمبود پیشرفت را در نبودِ دموکراسی می‌دانند.
این موارد جزو یافته‌های کلیدی نظرسنجی پروژه گلوبال اتیتود از مرکز تحقیقات پیو است که از ۲۱ مارس تا ۱۵ مه انجام گرفت. این نظرسنجی تعدادی از پاسخ به تعدادی سوال‌ها در نظرسنجی ۲۰۰۶ گلوبال اتیتودز مرکز پیو را به‌روز کرده است که به بررسی نحوه نگاه جوامع مسلمان و غربی به یکدیگر می‌پردازد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که با گذشت ۵ سال، و گذشت تقریبا ۱۰ سال از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، هنوز تنش‌های بسیاری وجود دارد، گرچه چند نگرانی مشترک نیز به چشم می‌خورد.
به عنوان مثال، مسلمانان و غربی‌ها هر دو نگران افراط‌گرایی اسلامی هستند. بیش از دو سوم در روسیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و فرانسه نگران افراط‌گرایی اسلامی در کشورشان هستند که این رقم در اسرائیل به ۷۷% می‌رسد.

(نمودار، نگرانی‌های گسترده از افراط‌گرایی اسلامی)

اما افراط‌گرایی در کشورهای با اکثریت مسلمان نیز تهدید محسوب می‌شود. بیش از ۷۰% فلسطینیان و لبنانی‌ها نگران افراط‌گرایان اسلامی در کشورهایشان هستند. در مصر و پاکستان و ترکیه نیز چنین نگرانی‌ای وجود دارد. برای مسلمانان بیشترین ترس از افراط‌گرایی اسلامی به دلیل خشونت آن است، گرچه در مصر و فلسطین نگرانی اصلی از افراط‌گرایی بابت تجزیه یا از بین رفتن وحدت ملی کشور است.
مسلمانان، مسیحیان و یهودیان چه دیدگاهی نسبت به یکدیگر دارند؟

(رده بندی مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، نگاه مثبت)

از میان شش کشور عمدتا مسیحی نشین در این تحقیق، اکثریت مردم چهار کشور اظهار کرده‌اند که نگاه مثبتی به مسلمانان دارند. ولی در آلمان این میزان ۴۵% و در اسپانیا ۳۷% است که البته باز هم نسبت به ۲۰۰۶ رشد نشان می‌دهد.
همچنین اکثریت محکمی در کشورهای غربی نگاه مثبتی به یهودان نشان می‌دهند. در اسپانیا ۵۹% دارای چنین نگاهی هستند که از سال ۲۰۰۶ افزایشی ۱۴% داشته است.
نگاه مسلمانان به مسیحیان در کشورهای مختلف به طور قابل ملاحظه‌‌ای متفاوت است. در لبنان که دارای جمعیت مسیحی بالایی است تقریبا تمام مسلمانان (۹۶%) نگاهی مثبت به مسیحیان ابراز می‌کنند. اکثریت ضعیفی از مسلمانان در اردن (۵۷%) و اندونزی (۵۲%) نیز به مسیحیان امتیاز مثبت می‌دهند، در حالی که در مصر- که به تازگی خشونت میان عناصری از مسلمانان و مسیحیان را تجربه کرده است، شاهد یک شکاف دیدگاه هستیم (۴۸% مثبت، ۴۷% منفی). در عین حال، اقلیت بسیار پایینی در پاکستان (۱۶%) و ترکیه (۶%) نگاهی مثبت به مسیحیان دارند.
نگاه به یهودیان در کشورهای با اکثریت مسلمان به نحو متحدالقولی منفی است؛ در تمام این هفت کشور، نگاه مثبت به یهودیان کمتر از ۱۰% است. در حقیقت غیر از اندونزی در بقیه کشورها این میزان به زیر ۵% می‌رسد.
با این وجود در میان جامعه اقلیت مسلمان اسرائیل، این نگاه به یک شکاف می‌رسد؛ ۴۸% نگاه مثبت و ۴۹% نگاهی منفی نسبت به یهودیان دارند. در مقابل، تنها ۹% یهودیان اسرائیل نگاه مثبتی به مسلمانان دارند. مسیحیان نیز در میان مسلمانان اسرائیل از جایگاه بالاتری (۶۷%) نسبت به جایگاهشان در میان یهودیان اسرائیل (۵۱%) برخوردارند.
خصوصیات و کلیشه ها

مسلمانان برای غربی‌ها چندین خصیصه منفی بر می‌شمرند. بر اساس نظرسنجی جوامع مسلمان، میانگین مسلمانانی که مردم کشورهای غربی مانند آمریکا و اروپا را خشن، طماع، خودخواه، بی‌اخلاق، مغرور و افراط‌گرا می‌دانند از ۵۰% فراتر می‌رود. در مقابل، میانگین کسانی که معتقدند غربی‌ها به زنان احترام می‌گذارند، صادق و صبور و بخشنده هستند زیر ۵۰% دور می‌زند.
نسبت به سال ۲۰۰۶، مسلمانان اندونزی خصوصیات مثبت بیشتری به غربی‌ها نسبت می‌دهند، اما در پاکستان نگرش‌ها در جهت مخالف حرکت کرده است؛ درصد مسلمانان پاکستانی که غربی‌ها را طماع، بی‌اخلاق، خودخواه، و افراط‌گرا می‌دانند در طول این ۵ سال بسیار بیشتر شده است.
غیر مسلمانان در اروپای غربی، روسیه و آمریکا نسبتاً ارزیابی مثبت‌تری از مسلمانان دارند. به عنوان مثال عده نسبتا کمی مسلمانان را طماع و بی‌اخلاق می‌دانند. با این حال میانگین ۵۸% مسلمانان را افراط‌گرا و میانگین ۵۰% آنان را خشن می‌خوانند و عده کمی نیز رفتار مسلمانان با زنان را محترمانه می‌دانند.

هویت ملی و مذهبی (نمودار: اولین هویتی که برای خود قائلید چیست؟)

در ملل مورد نظرسنجی، مسیحیان و مسلمانان در میزان تعیین هویت توسط مذهب متفاوتند. در اکثر کشورهای مسلمان مورد نظرسنجی، مسلمانان به هویت مذهبی خود بیش از هویت ملی تمایل نشان می‌دهند. این امر در پاکستان که ۹۴% خود را اول مسلمان می‌نامند -و نه پاکستانی- جلوه بارزتری به خود می‌گیرد.
اما لبنان و سرزمین‌های فلسطینی از این الگو مستثنی هستند، مسلمانان این کشورها بیشتر به هویت ملی خود گرایش دارند تا هویت مذهبی. در این میان بسیاری از مسلمانان از انتخاب یکی از این هویت‌ها خودداری کرده‌اند و اظهار کرده‌اند که به هردو هویت با هم تمایل دارند.
در اروپا اما، مسیحیان اکثرا خود را با هویت ملی تعریف می‌کنند و بعنوان مثال ۹۰% مسیحیان فرانسه چنین نگاهی دارند. استثناء بارز در این میان آمریکا است که مسیحیان در آن کاملا تقسیم شده‌اند. ۴۶% خود را اول آمریکایی و ۴۶% خود را اول مسیحی می‌دانند. از هر ده مسیحی اوانجلیک سفیدپوست در آمریکا هفت نفر خود را ابتدا مسیحی می‌دانند. هر دو جامعه مذهبی بزرگ اسرائیل اول هویت خود را با مذهب تعریف می‌کنند؛ ۵۷% یهودیان اسرائیل هویت مذهبی خود را مقدم بر هویت ملی می‌دانند و ۷۷% مسلمانان اسرائیل نیز خود را اول مسلمان و بعد از آن اسرائیلی می‌خوانند.
عقاید درباره ۱۱ سپتامبر

 

(نمودار: اعراب عملیات ۱۱ سپتامبر را انجام دادند.)


حدود یک دهه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شک و شبهه درباره حوادث آن روز کماکان میان جوامع مسلمانان پابرجاست. اکثریت مسلمانان مورد نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا باور دارید که عملیات ۱۱ سپتامبر توسط گروهی از اعراب در آمریکا انجام شد پاسخ منفی دادند.
در تمامی جوامع مسلمان، تعداد افرادی که باور دارند ۱۱ سپتامبر توسط گروهی از اعراب انجام شد زیر ۳۰% است. حتی مسلمانان کشورهای اردن، مصر و ترکیه این موضوع را کمتر از سال ۲۰۰۶ باور دارند.
۱- این گزارش نشان دهنده نتایج نظر سنجی در آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، روسیه، اسرائیل، مصر، اردن، پاکستان، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی است. در کشورهای با اکثریت مسلمان، تنها نتایج پاسخ دهندگان مسلمان گزارش شده است. این کشورها مشمول نظرسنجی ۲۴ ملیتی بهار ۲۰۱۱ گلوبال اتیتودز موسسه پیو شده اند. برای مشاهده نتایج بیشتر به سایت www.pewglobal.org مراجعه کنید.

منبع: لینک

تداوم تنش میان مسلمانان و غرب, ۳٫۰ out of 5 based on 2 ratings
کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader