بازرگانی آزاد بهترین مشوق اقتصادی

♦ چراغ آزادی | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بازرگانی آزاد بهترین مشوق اقتصادی است!
خواهش می کنیم بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و قانون تعرفه سموت-هاولی را تکرار نکنید!
در دهه ۱۹۳۰ میلادی دولت ایالات متحده یکی از اسفبارترین سیاست های اقتصادی سده گذشته را اجرا کرد. قانون تعرفه سموت-هاولی مالیات بر۲۰,۰۰۰ کالای وارداتی را افزود و سبب افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان شد. حامیان این تعرفه ها متوجه نشدند که مالیات گیری از واردات برابر با مالیات گیری از صادرات است. در نتیجه پس از اجرای این قانون، صادرات بیش از پنجاه درسد کاسته شد و فشاری کمرشکن به صنعت آمریکا آورد. بین سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ واردات آمریکا از اروپا از۱,۳۳۴ میلیون دلار به ۳۹۰ میلیون دلار افت کرد. در همین مدت زمان، صادرات آمریکا به اروپا از ۲,۳۴۱ میلیون دلار به تنها ۷۸۴ میلیون دلار کاسته شد. واردات و صادرات به یک دیگر وابسته بودند و موانع بر ضد بازرگانی آزاد سبب هزینه های سنگین مالی و فرصت های از دست رفته بی شماری برای آمریکاییان و اروپاییان شد. سیاست های حمایتی بازی ابلهانه ای بیش نبودند.
بسیاری از افراد به نتایج این سیاست ها آگاه بودند. ولی به دیدگاه های این افراد توجهی نشد. مدیر اروپای جنرال موتورز، گراهام هاوارد تلگرامی به واشنگتن فرستاد و خواستارتصویب نشدن قانون تعرفه سموت-هاولی شد: تصویب این قانون سبب انزوای اقتصادی آمریکا و شدیدترین بحران اقتصادی تا زمان ما می شود!
هاوارد درست می گفت. پیام او امروز نیز نباید نادیده گرفته شود. سیاست های حمایت از تولید داخلی بدترین واکنش ممکن به بحران اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ بودند. این سیاست ها هنوز هم بدترین واکنش به بحران هستند. قانون تعرفه سموت-هاولی موجی ازتعرفه های تجاری را برانگیخت که اقتصاد جهانی را درهم شکست و منجر به افت بازرگانی به میزان ۷۰ درسد شد. با تاخیر زیاد و پس از آن تحمل زیان فراوان، رهبران سیاسی به فاجعه بار بودن سیاست های ضد بازرگانی پی بردند. قانون بازرگانی چندجانبه ۱۹۳۴ پس از آن که بدترین زیان های ممکن به بازرگانی جهانی و روابط بین المللی وارد شد، تصویب شد. سیاست های حمایت از تولید داخلی به رشد نژادپرستی در اروپا و افزایش تنش در روابط جهانی کمک کرد.
جهان به چندین دهه تجارت جهانی نیاز داشت تا از اثرات سوء تجربه دهه های ۱۹۳۹ و۱۹۴۰ به در آید. گسترش بازارها و افزایش فرصت ها برای بازرگانی و سرمایه گذاری رفاه مردم را می افزاید. بهترین بسته مشوق اقتصادی بازرگانی آزاد است!
کنش جهانی بازرگانی آزاد توسط ۷۶ اندیشکده از ۴۸ کشور برپا شده تا با موانع تجاری جدید مقابله کند و موانع موجود را از میان بردارد.
با دیدار از وبگاه ما با اهداف و دیدگاه های این کنش جهانی آشنا شوید: FreedomToTrade.org
فیلم های مستند و اطلاعات بیشتر از کانال یوتیوب ما در دسترس است: YouTube.com/Freedom2Trade
هزاران نفر و بیش از یک هزار اقتصاد دان بیانیه ما را امضاء کرده اند: FreedomToTrade.org/petition


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader