بایگانی مطالب

کلیدواژه ‘طنز’

وراجی می‌کنم پس هستم

اسفند ۱م, ۱۳۹۰

گوربابای اوباما

بهمن ۲۲م, ۱۳۹۰

شفاف سازی سیاسی با یک عکس

بهمن ۱۱م, ۱۳۹۰

ولایت مداری از سر ناچاری

بهمن ۴م, ۱۳۹۰

اصلاح طلبی از روی بیکاری

دی ۲۴م, ۱۳۹۰